1. Phí tham dự Hội nghị

  • Đăng ký trước ngày 01/5/2023: 700.000 đồng
  • Đăng ký từ 1/5/2023: 1.200.000 đồng

2. Hình thức đóng phí

Chuyển khoản:HỘI TIẾT NIỆU THẬN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số tài khoản:124000101822
Tên ngân hàng:Vietinbank
Chi nhánh ngân hàngChi nhánh 3
Chú thích chuyển khoản:[HỌ TÊN] HUNA 2023

3. Quyền lợi tham dự

  • Tham dự tất các các phiên khoa học
  • Nhận 01 túi tài liệu hội nghị
  • Tham dự Gala dinner
  • Được cấp chứng nhận tham dự hội nghị