LỊCH PHẪU THUẬT THỊ PHẠM SÁNG 13/7/2023

7:00 chuẩn bị lượt phẫu thuật đầu tiên (Bệnh nhânH., Bệnh nhân T., Bệnh nhân L.)
7g20 Đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật
8g00 Bắt đầu phẫu thuật

Ca 1: T.T.H.

 • Chẩn đoán: Sỏi thận trái, phẫu thuật lấy sỏi qua da (PCNL).
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật số 7
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Ca 2: H.T.L.

 • Chẩn đoán: Tăng sinh tuyến tiền liệt lành tính
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật 1
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: TS.BS. Châu Quý Thuận

Ca 3: V.V.T.

 • Chẩn đoán: Sỏi thận phải
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật 1
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: TS.BS. Đỗ Anh Toàn
 • Lượt phẫu thuật 2 gồm (Bệnh nhân H., Bệnh nhân H., Bệnh nhân N., Bệnh nhân L.)

Ca 4: T.T.H.

 • Chẩn đoán: Sỏi thận trái
 • Phương pháp phẫu thuật: Lấy sỏi qua da (PCNL)
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật 7
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: PGS.TS.BS. Đỗ Trường Thành

Ca 5: B.T.H

 • Chẩn đoán: Sa bàng quang
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật 1
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Ân

Ca 6: N.T.N:

 • Chẩn đoán: Sỏi thận phải
 • Phương pháp phẫu thuật: Nội soi ống mềm
 • Địa điểm: Phòng phẫu thuật 1
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: BS.CKII. Lê Trọng Khôi

Ca 7: P.L.

 • Chẩn đoán: Tăng sinh tuyến tiền liệt
 • Địa điểm: Phòng mổ 1
 • Bác sĩ phẫu thuật chính: TS.BS. Châu Quý Thuận