BAN TỔ CHỨC HUNA 2023

CHỦ TỊCH ĐOÀN HỘI NGHỊ HUNA 2023

Chủ tịch Hội nghị

TTƯT.PGS.TS.BS. Nguyễn Tuấn Vinh

Đồng Chủ tịch Hội nghị

TTƯT.BSCKII. Nguyễn Thị Mộng Ngọc

Phó Chủ tịch

PGS.TS.BS. Trần Thị Bích Hương

Ủy viên

PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

PGS.TS.BS. Ngô Xuân Thái

PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Ân

TS. BS Đỗ Anh Toàn


BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Trưởng ban

PGS.TS Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

Đồng Trưởng Ban

ThS.BSCKII. Trần Anh Dũng

Phó trưởng ban

TS.BS. Đỗ Anh Toàn

Ủy Viên

PGS. TS Ngô Xuân Thái

PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Ân

TS.BS. Châu Quý Thuận

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tiến

TS.BS. Mai Bá Tiến Dũng

PGS.TS.BS. Trần Thị Bích Hương

BSCKII. Tạ Phương Dung

BSCKII. Lê Thị Đan Thùy

TS.BS. Phạm Ngọc Thạch

BSCKII. Phạm Hữu Đoàn

Ths.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước


BAN KHOA HỌC HỘI NGHỊ

Trưởng ban

PGS.TS.BS. Ngô Xuân Thái

Phó trưởng ban

PGS.TS.BS. Trần Thị Bích Hương

Ủy Viên

PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm

PGS.TS.BS. Nguyễn Văn Ân

PGS.TS.BS. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng

TS.BS. Nguyễn Ngọc Tiến

BSCKII. Tạ Phương Dung

TS.BS. Châu Quý Thuận

TS.BS. Nguyễn Minh Tuấn

TS.BS. Nguyễn Bách

BSCKII. Hoàng Khắc Chuẩn

TS.BS. Mai Bá Tiến Dũng

TS.BS. Trương Hoàng Minh

TS.BS. Phạm Ngọc Thạch

TS.BS. Lê Thanh Hùng

TS.BS. Nguyễn Đạo Thuấn

TS.BS. Đỗ Anh Toàn

ThS.BS. Phạm Hữu Đoàn

TS.BS. Thái Kinh Luân

ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thái

ThS.BS. Phạm Đức Minh

ThS.BS. Nguyễn Thành Tuân


BAN THƯ KÝ HỘI NGHỊ

Trưởng ban

TS.BS. Đỗ Anh Toàn

Phó Trưởng ban

TS.BS. Nguyễn Bách

Ủy viên

ThS.BS. Trang Võ Anh Vinh

TS.BS. Nguyễn Đạo Thuấn

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Thái

Phan Kim Trân

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hoàng Oanh


BAN TRUYỀN THÔNG – SỰ KIỆN HỘI NGHỊ

Trưởng ban

ThS.BS. Nguyễn Hồ Vĩnh Phước

Ủy viên

ThS. Trần Thị Nhung

BS. Nguyễn Quang Vinh


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ YÊN

PHỐI HỢP TỔ CHỨC

Ban chỉ đạo

Ông Trần Anh Dũng

Ông Bùi Anh Hòa

Ông Nguyễn Minh Hoàng

Tổ hậu cần

Bà Đào Mỹ Diễm Kiều

Ông Trần Tuấn Kiệt

Ông Lê Duy

Ông Nguyễn Duy Hiếu

Bà Phạm Thị Phương

Ông Hà Duy Phương

Ông Trần Thế Quang

Bà Phạm Thị Thùy Phương

Bà Nguyễn Thị Đăng Vi

Bà Nguyễn Phạm Tuyết Trinh

Bà Trần Thị Thu Trinh

Bà Trần Hoàng Phương

Bà Trần Thị Diễm My

Bà Nguyễn Thị Lam Tuyền

Bà Nguyễn Thị Minh Vương

Tổ chuyên môn

Ông Nguyễn Tôn Hoàng

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh

Ông Lê Quang Phú

Ông Hoàng Văn Thái

Ông Nguyễn Lê Thái Bảo

Ông Nguyễn Trường Can

Ông Trình Quốc Tín

Ông Đào Xuân Nguyên

Bà Ngô Thị Ái Vy

Bà Lưu Thị Thanh Huyền

Bà Trần Thị Mai Thanh

Ông Trần Văn Kiên

Ông Nguyễn Ngọc Hùng

Ông Trần Quốc Pháp

Bà Văn Thị Tuyết Mai

Bà Trần Thị Hải Lý

Bà Trần Thị Minh Nhân

Bà Trần Thị Thúy Nga

Bà Lưu Thị Phú

Bà Đặng Thị Kim Oanh

Bà Trương Thị Lạnh

Ông Võ Thanh Liêm

Bà Lê Thị Bích Liên

Bà Nguyễn Thị Minh Triều

Ông Phạm Văn Hường

Ông Nguyễn Đình Huy

Ông Nguyễn Học